Ús de la signatura electrònica de butlletins de resultats analítics

Publicat el 19 10 2017

Benvolgut client,

L’informem que amb l’objectiu de millorar el nostre servei de lliurament de resultats, complir amb les exigències fixades a nivell de qualitat en relació a signatura dels butlletins de resultats analítics emesos per part dels laboratoris, a partir d’aquesta setmana s’ha instaurat a LLUIS JANE BUSQUETS lABORATORI d’ANÀLISI SL l’ús de la signatura electrònica de butlletins de resultats analítics per a la totalitat dels butlletins analítics emesos des del nostre laboratori. A dia d’avui, tots els butlletins enviats per correu electrònic als nostres clients surten ja amb aquesta nova signatura.

Aquesta firma en format electrònic la trobaran a la part baixa de l’última pàgina de l’informe de resultats, a la banda de la rúbrica, sota el nom “Document electronically signed and certified by:” seguit del nom de la persona responsable.

La seva utilització dóna una sèrie d’avantatges a nivell de qualitat de servei i de seguretat en el format utilitzat:

  • Acreditació de qui signa i validesa de la signatura.
  • Validesa total i íntegra del format PDF enviat al client via correu electrònic.
  • Impossibilitat de modificació del contingut de l’informe-fitxer pdf. Qualsevol modificació a posteriori quedaria reflectida en el registre de la signatura electrònica de el fitxer pdf.

Qualsevol informe-fitxer pdf amb alguna modificació no seria vàlid, ja que demostraria que no és l’original.

Els informem que la frase “Hi ha alguna de les firmes que presenta problemes” que li pot aparèixer en el format digital pdf pot ser degut a que el seu ordinador no li consti la signatura com coneguda. L’aparició d’aquesta frase no afecta la validesa de la signatura electrònica, però si es vol fer desaparèixer aquesta frase, s’ha d’anar al Panell de Signatura, anar a la signatura del certificat i en detalls de signatura, en detalls del certificat, afegir la signatura com identitats de confiança. Un cop realitzats aquests passos, ja no li hauria d’aparèixer la frase “Hi ha alguna de les firmes que presenta problemes”. Si ho sol·liciten, els podem enviar un document on explica detingudament com realitzar els passos comentats.

Per a qualsevol dubte al respecte estem a la seva disposició,

Agraint la seva confiança en el nostre laboratori, atentament els saludem,

Departament d’Administració,

Lluís Jané Busquets Laboratori d'Anàlisi és un laboratori privat, independent, especialitzat en el control de qualitat i puresa d'olis i greixos en general per a la indústria alimentària. Contacta amb nosaltres per a més informació.
CONTACTAR