ACREDITACIONS I RECONEIXEMENTS

Laboratori acreditat i reconegut internacionalment, la seva millor garantia.

ENAC UNE-EN ISO / IEC 17025

El nostre laboratori està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) segons la norma UNE-EN ISO / IEC 17025 amb acreditació Nº 918 / LE1868. L’annex tècnic vigent es pot consultar a la pàgina web www.enac.es i en l’accés adjunt.


Reconocimiento International Olive Council a LJBLAB

COI (Consejo Oleícola Internacional)

Som un laboratori Reconegut pel Consejo Oleícola Internacional pels anàlisi fisicoquímics en el període establert en el certificat adjunt.

Laboratorio Acreditado

Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

El nostre laboratori figura inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, segons disposa el Decret 123/2009, de 28 de juliol, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya (DOGC núm. 5433-31 / 07/2009) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a laboratori acreditat en el sector d’olis i greixos.

Laboratorio Acreditado

Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.

El nostre laboratori figura inscrit en el Registre de Laboratoris de salut ambiental i alimentària de Catalunya, segons disposa el Decret 43/2012, de 24 d’abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial, com a laboratori acreditat amb el Núm. 918 / LE1868.

METODOLOGIA DE TREBALL

Sistema de qualitat segons UNE-EN ISO/IEC 17025

L’acreditació d’acord amb la Norma ISO / IEC 17025 confirma la competència tècnica del laboratori i garanteix la fiabilitat en els resultats dels assajos. Triar un laboratori que garanteix la màxima competència tècnica suposa un gran suport comercial per al seu producte.

Metodología de trabajo

Generem confiança gràcies a la nostra metodologia de treball basada en què:

  • Som una organització amb personal qualificat, experiència i les infraestructures necessàries per desenvolupar la nostra activitat.
  • Apliquem mètodes i procediments de treball validats.
  • Utilitzem tècniques d’avaluació de la qualitat dels resultats.
  • Assegurem la traçabilitat de les mesures i calibracions associades als nostres serveis.
  • Informem adequadament als clients dels resultats de les seves anàlisis, emetent informes clars i precisos.
  • Comptem amb un sistema d’assegurament de la qualitat per gestionar la nostra activitat.

Un gran Know-How a la teva disposició

Truqui’ns al 937211325 o contacti’ns i disposarà de tota l’experiència del nostre equip.