BLOG SOBRE EL MÓN DE L’OLI

  • Publicat el 31/03/2020

    Benvolgut client, Els informem que LLUIS JANÉ BUSQUETS LABORATORI D'ANÀLISI S.L. ofereix serveis analítics directament relacionats amb els denominats serveis essencials o de primera necessitat, com són tots els vinculats amb el sector agroalimentari. Segons recull el Reial decret llei 10/2020, publicat ahir al BOE 29 de març de 2020, "Les activitats de verificació de la conformitat", són considerades activitats connexes als serveis essencials, el que garanteix la nostra operativitat durant tot el període subjecte a l'Estat d'Alarma. Ens hem organitzat perquè tot el nostre equip de professionals, durant aquest període de crisi, segueixi treballant per oferir resultats que garanteixin el correcte subministrament dels serveis essencials que donen els nostres clients a la població. Hem adoptat les mesures d'higiene i desinfecció necessàries per garantir la seguretat sanitària del nostre personal, clients i proveïdors. De forma addicional, els informem que els serveis de missatgeria continuen treballant amb normalitat assegurant l'arribada de les seves mostres al nostre laboratori. Més que mai, volem transmetre tot el nostre suport i agrair la confiança dipositada en nosaltres. L'horari d'LJBLAB serà de DILLUNS a DIVENDRES de 9:00 h a 19:00 h. Podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons i correus habituals, per tant, no dubtin en contactar-nos davant de qualsevol consulta que tinguin al respecte. Els saludem atentament,

  • Publicat el 27/11/2019

    Els informem amb satisfacció de l'emissió del nostre nou annex tècnic segons UNE-EN ISO / IEC 17025: 2017. Hem ampliat el Abast d'acreditació segons el: PROGRAMA D'ACREDITACIÓ: "ASSAJOS FÍSICO-QUÍMICS D'OLIS D'OLIVA I OLIS D'ORUJO D'OLIVA" (NT-70.06) *. El Programa d'Acreditació abasta tots els Assajos fisicoquímics necessaris per a les característiques de qualitat i puresa dels olis d'oliva. L'objectiu fonamental d'establir aquest Programa d'Acreditació és aportar informació clara al mercat i, si escau, a les autoritats competents, que el laboratori més enllà d'estar acreditat en assajos concrets, dóna un servei acreditat integral que inclou tots els assajos de control de la qualitat i la puresa dels olis d'oliva subjectes a intercanvis comercials (p.ex. exportació) i que han de complir les especificacions tècniques establertes, més d'acord amb les demandes de mercat i els requeriments de l'control oficial. Per optar a la menció al programa, els mètodes d'assaig han de ser mètodes normalitzats (recollits en el Reglament CE núm 2568/1991, els mètodes adoptats pel Consell Oleícola Internacional (COI) amb la referència COI / T.20 i que s'esmenten en la secció 11 de la seva Norma Comercial, mètodes normalitzats ISO o mètodes AOAC). Així el nostre Annex tècnic inclou les determinacions que apliquen a olis i greixos en general que ja teníem acreditades i ara també fa menció explícita a el programa d'acreditació d'olis d'oliva. També hem renovat el Reconeixement de el Consell Oleícola Internacional un any més com a laboratori fisicoquímic "Advanced testing" per al període actual 2019-2020, estem pendents de rebre el Certificat actual. Tot l'equip de LJBLAB estem compromesos amb la qualitat i és la nostra voluntat de seguir mantenint l'elevat grau d'exigència per poder seguir oferint el millor servei. Moltes gràcies per la seva confiança.

  • Publicat el 19/10/2017

    Benvolgut client, L'informem que amb l'objectiu de millorar el nostre servei de lliurament de resultats, complir amb les exigències fixades a nivell de qualitat en relació a signatura dels butlletins de resultats analítics emesos per part dels laboratoris, a partir d'aquesta setmana s'ha instaurat a LLUIS JANE BUSQUETS lABORATORI d'ANÀLISI SL l'ús de la signatura electrònica de butlletins de resultats analítics per a la totalitat dels butlletins analítics emesos des del nostre laboratori. A dia d'avui, tots els butlletins enviats per correu electrònic als nostres clients surten ja amb aquesta nova signatura. Aquesta firma en format electrònic la trobaran a la part baixa de l'última pàgina de l’informe de resultats, a la banda de la rúbrica, sota el nom "Document electronically signed and certified by:" seguit del nom de la persona responsable. La seva utilització dóna una sèrie d'avantatges a nivell de qualitat de servei i de seguretat en el format utilitzat: Acreditació de qui signa i validesa de la signatura. Validesa total i íntegra del format PDF enviat al client via correu electrònic. Impossibilitat de modificació del contingut de l’informe-fitxer pdf. Qualsevol modificació a posteriori quedaria reflectida en el registre de la signatura electrònica de el fitxer pdf. Qualsevol informe-fitxer pdf amb alguna modificació no seria vàlid, ja que demostraria que no és l'original. Els informem que la frase "Hi ha alguna de les firmes que presenta problemes" que li pot aparèixer en el format digital pdf pot ser degut a que el seu ordinador no li consti la signatura com coneguda. L'aparició d'aquesta frase no afecta la validesa de la signatura electrònica, però si es vol fer desaparèixer aquesta frase, s'ha d'anar al Panell de Signatura, anar a la signatura del certificat i en detalls de signatura, en detalls del certificat, afegir la signatura com identitats de confiança. Un cop realitzats aquests passos, ja no li hauria d'aparèixer la frase "Hi ha alguna de les firmes que presenta problemes". Si ho sol·liciten, els podem enviar un document on explica detingudament com realitzar els passos comentats. Per a qualsevol dubte al respecte estem a la seva disposició, Agraint la seva confiança en el nostre laboratori, atentament els saludem, Departament d’Administració,

Lluís Jané Busquets Laboratori d'Anàlisi és un laboratori privat, independent, especialitzat en el control de qualitat i puresa d'olis i greixos en general per a la indústria alimentària. Contacta amb nosaltres per a més informació.
CONTACTAR